Promotic

onTimeChange - zdarzenie obiektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy zmianie czasu systemowego komputera.
Zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli zmiana jest większe niż 5 sekund.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.DiffSec - (Long) [do odczytu] Wielkość zmiany w sekundach. Przy posunięciu czasu wprzód wartość jest dodatnią, przy posunięciu w tył jest wartością ujemną.
pEvent.OldTime - (Date) [do odczytu] Czas, po którym doszło do zmiany czasu.
Notatka:
Zmianę czasu zapewnia system PROMOTIC w następujący sposób. Wewnętrzny zegar systemu PROMOTIC tyka z określonym periodem (około 10 ms). Każde tyknięcie stwierdza bieżący czas systemu, który jest zapamiętywany. Jest także porównany z czasem poprzedniego tyknięcia i jeżeli różnica jest większe niż 5 sekund, wtedy system PROMOTIC na tej podstawie wnioskuje, że doszło do zmiany czasu. w bardzo ekstremalnych przypadkach, gdyby ktoś zatrzymał aplikację PROMOTIC na czas 5 sekund (gdyby jakiś bardzo púriorytetowy proces w jednym ciągu działałby bez przerwy dłużej niż 5sekund), to PROMOTIC mógłby wywołać opisywane zdarzenie nawet jeżeli nie doszło do zmiany czasu.
Patrz również:
- Pm.Time (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nDiff = Pm.Abs(pEvent.DiffSec);
if (nDiff >= 5)
{
Pm.Debug("Time differencion >= 5 second");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.