Update cookies preferences
Promotic

onSystemMenuSelect - zdarzenie obiektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy wyborze pozycji z systemowego menu aplikacji.
Zdarzenie można zastosować na przykład do zarządzania aplikacją przy pomocy systemowego menu aplikacji.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Name - (String) [do odczytu] Identyfikator wybranej pozycji menu. Ten identyfikator jest definiowany podczas dodawania pozycji przy pomocy metody PmMenu.AddMenu.
Notatka:
Menu systemowe aplikacji jest dostępne z ikony PROMOTIC w obszarze wprawo u dołu obok zegara (Tray) (zezwól konfigurator "Ikona w pasku narzęiowym po prawej"). W menu systemowym są zawsze wyświetlone opcje do wyświetlenia INFO systemu i zatrzymania aplikacji. Ich zaszeregowanie i obsługa przy wyborze przez użytkownika jest opracowana poza systemem skryptów (jeżeli doszłoby do uszkodzenia rdzenia skryptowego VBScript i skrypty przestały funkcjonować, to pomio tego można by wyświetlić INFO system). Następne opcje można dodać do tego zdarzenia w skrypcie, wtedy tak samo skryptem potrzeba zapwenić obsługę danej opcji po wyborze przez użytkownika.
Patrz również:
- PmMenu (obiekt)
Przykład:
Patrz: Przykład w opisie obiektu AddMenu

Historia:
Pm8.01.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.