Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onSystemMenuFill - zdarzenie objektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy wyświetleniu menu systemowego. W tym zdarzeniu można menu wypełnić, jest to właściwie wymóg na wytworzenie menu. Ponieważ zdarzenie jest wykonywane przy każdym wyświetleniu menu na nowo, to wytwarzane menu może mieć zawsze inną zawartość wytworzoną przez ten skrypt.

Jeżeli użytkownik wybierze w tym sposobem menu systemowym niektórą z pozycji, wtedy zostanie wywołane zdarzenie onSystemMenuSelect.

Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Menu - (Object) Obiekt typu PmMenu, który przedstawia listę pozycji menu (lokalnego lub systemowego). Na początku obiekt nie posiada żadnej pozycji. W tym zdarzeniu można przy pomocy metody AddMenu wypałnić obiekt wymaganymi pozycjami i wytworzyć w ten sposób dowolne menu. Uwaga! Nie jest dozwolone przechowywanie odniesienia do tego obiektu w celu´późniejszego zastosowania.
Notatka:
Menu systemowe aplikacji jest dostępne z ikony PROMOTIC w obszarze wprawo u dołu obok zegara (Tray) lub z ikony nagłówka okna obiektu PmaWorkspace. W menu systemowym są zawsze wyświetlone opcje do wyświetlenia INFO systemu i zatrzymanai aplikacji. Ich zaszeregowanie i obsługa przy wyborze przez użytkownika jest opracowana poza systemem skryptów (jeżeli doszłoby do uszkodzenia rdzenia skryptowego VBScript i skrypty przestały funkcjonować, to pomio tego można by wyświetlić INFO system). Następne opcje można dodać do tego zdarzenia w skrypcie, wtedy tak samo za pomoctu potrzeba zapwenić obsługę danej opcji po wyborze przez użytkownika.
Przykład:
Patrz: Przykład w opisie obiektu AddMenu

Historia:
Pm8.01.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice