Update cookies preferences
Promotic

onSystemMenuFill - zdarzenie obiektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy wyświetleniu menu systemowego. W tym zdarzeniu można menu wypełnić, jest to właściwie wymóg na wytworzenie menu. Ponieważ zdarzenie zostanie wywołane przy każdym wyświetleniu menu na nowo, i dlatego wytwarzane menu może mieć za każdym razem inną zawartość wytworzoną przez ten skrypt.
Jeżeli użytkownik wybierze w tym sposobem menu systemowym niektórą z pozycji, wtedy zostanie wywołane zdarzenie onSystemMenuSelect.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Menu - (Object) [do odczytu] Obiekt typu PmMenu, który przedstawia listę pozycji menu (lokalnego lub systemowego). Na początku obiekt ten nie posiada żadnej pozycji. W tym zdarzeniu można przy pomocy metody AddMenu wypałnić obiekt ten wymaganymi pozycjami i wytworzyć w ten sposób dowolne menu. Uwaga! Nie jest dozwolone przechowywanie odniesienia do tego obiektu w celu´późniejszego zastosowania.
Notatka:
Menu systemowe aplikacji jest dostępne z ikony PROMOTIC w obszarze wprawo u dołu obok zegara (Tray) (zezwól konfigurator "Ikona w pasku narzęiowym po prawej"). W menu systemowym są zawsze wyświetlone opcje do wyświetlenia INFO systemu i zatrzymania aplikacji. Ich zaszeregowanie i obsługa przy wyborze przez użytkownika jest opracowana poza systemem skryptów (jeżeli doszłoby do uszkodzenia rdzenia skryptowego VBScript i skrypty przestały funkcjonować, to pomio tego można by wyświetlić INFO system). Następne opcje można dodać do tego zdarzenia w skrypcie, wtedy tak samo skryptem potrzeba zapwenić obsługę danej opcji po wyborze przez użytkownika.
Patrz również:
- PmMenu (obiekt)
- PmgObject.onMenuFill (zdarzenie)
Przykład:
Patrz: Przykład w opisie obiektu AddMenu

Historia:
Pm8.01.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.