Update cookies preferences
Promotic

onUserLogonBegin - zdarzenie obiektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy próbie zalogowania użytkownika do działającej aplikacji po tym, kiedy wprowadził nazwę oraz hasło do logowania.
Aplikacja PROMOTIC wykona weryfikację ważności w liście użytkowników i następnie zostanie wywołane to zdarzenie z parametrami w obiekcie pEvent z góry ustawionymi według tego, czy nazwa oraz hasło użytkownika zostały znalezione w liście czy też nie.
W ten sposób można zezwolić lub zakazać zalogowanie użytkownika także i według innych kryteriów, niż są zawarte w standardowym opracowaniu logowania. Można w ten sposób wytworzyć na przykład własne listy użytkowników zapisane w pliku INI z zaszyfrowanymi hasłami (Pm.IniFileRead, Pm.IniFileWrite, Pm.EncryptText oraz Pm.DecryptText).
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.User - (Object) [do odczytu] Obiekt PmUser, który przedstawia zalogowanego użytkownika.
pEvent.UserId - (String) [do odczytu i zapisu] Identyfikator zalogowanego użytkownika. Wartość jest wstępnie ustawiana jeżeli nazwa wprowadzona przez użytkownika jest odnaleziona w liście użytkowników.
pEvent.Name - (String) [do odczytu i zapisu] Nazwa zalogowanego użytkownika. Wartość jest wstępnie ustawiona na nazwę wprowadzoną przez użytkownika.
pEvent.Password - (String) [do odczytu i zapisu] Hasło zalogowanego użytkownika. Wartość jest wstępnie ustawiona na hasło wprowadzone przez użytkownika.
pEvent.Error - (Long) [do odczytu i zapisu] Określa, która informacja nie jest poprawna. Według wartości bieżącej zostanie po zakończeniu tego zdarzenia ewentualnie wyświetlono ostrzeżenie z tekstem, czy jest niepoprawna nazwa użytkownika czy też hasło. Wartość można zmienić i w ten sposób można wpłynąć na wyświetlaną ostrzeżenie.
0 - Nazwa użytkownika i hasło są poprawne.
1 - Nazwa użytkownika nie jest poprawna.
2 - Hasło nie jest poprawne.
pEvent.Enabled - (Boolean) [do odczytu i zapisu] Zezwolenie/zakaz zalogowannia danego użytkownika. Wartość jest wstępnie ustawiona na podstawie porównania zgodności wprowadzonych danych z listą użytkowników. Jeżeli wartość właściwości jest true, wtedy jest zezwolone zalogowanie użytkownika. W innym przypadku wartość właściwości jest false. W ten sposób można na przykład zezwolić (zakazać) zalogowanie użytkownika z listy użytkowników, który w zwyczjnym przypadku nie mógł (mógł) by się zalogować.
pEvent.Level - (Integer) [do odczytu i zapisu] (przestarzałe) Poziom danego użytkownika. Wartość jest wstępnie ustawiona na podstawie porównania zgodności wprowadzonych danych z listą użytkowników. Poziom zalogowanego użytkownika w ten sposób można wprowadzić lub zmienić (nie musi być ustawiane z listy użytkowników).
Notatka:
Zdarzenie zostanie wywołane dla każdego użytkownika (lokalnego i sieciowego). Szczegółowe informacje dotyczące użytkownika (obiekt PmUser) są dostępne w parametrze pEvent.User.
Przykład1:
Jeżeli kod ma być wykonywany tylko dla użytkowników lokalnych, wtedy można wtedy testować wartość właściwości PmUser.Type.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.User.Type == 1)
{
// ... Kod wykonywany tylko dla użytkowników lokalnych
}
Przykład2:
Odmowa zalogowania nowego użytkownika sieciowego jeżeli taki użytkownik o zgodnym Id jest już zalogowany.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iUser;
var aUsers = Pm.GetUserInfo("what:loguserarray;type:net;");
var nUsers = aUsers.GetSize(1);

for (iUser = 0; iUser < nUsers; iUser++)
{
if (aUsers.GetItem(iUser).Id == pEvent.UserId)
{
pEvent.Enabled = 0;
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.