Update cookies preferences
Promotic

Type - właściwość obiektu PmUser

Opis:
Typ zalogowanego użytkownika (lokalny lub sieciowy).
Składnia:
Long Type
Wartości:
1 - Użytkownik lokalny
2 - Użytkownik sieciowy
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Podczas gdy użytkownik ustawiony w karcie "Użytkownicy" może być równocześnie użytkownik lokalny i użytkownik sieciowy, to zalogowany użytkownik może być albo tylko lokalny lub tylko sieciowy. To dlatego, że obiekt PmUser jest wytworzony na podstawie wymogu lokalnego lub sieciowego. Dochodzi do uwierzytelnienia danych z listą ustawionych użytkowników i jeżeli jest odnaleziony odpowiedni użytkownik w liście, wtedy użytkownik PmUser jest zalogowany do aplikacji lokalnie albo sieciowo.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nType = oUser.Type;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.