Promotic

IPAddress - właściwość obiektu PmUser

Opis:
Adres IP użytkownika sieciowego.
Zwraca pusty łańcuch dla użytkownika lokalnego.
Składnia:
String IPAddress
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sIpAddr = oUser.IPAddress;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.