Promotic

Priority - właściwość obiektu PmUser

Opis:
Priorytet użytkownika (lokalnego lub sieciowego).
Składnia:
Long Priority
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Priorytet" tego obiektu.
 
Priorytet niezalogowanego użytkownika (i równocześnie najniższy priorytet w systemie) jest równy 0. Najwyższy priorytet jest równy 100.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nPriority = oUser.Priority;
© MICROSYS, spol. s r. o.