Promotic

Name - właściwość obiektu PmUser

Opis:
Nazwa użytkownika.
Składnia:
String Name
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Nazwa użytkownika" tego obiektu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sName = oUser.Name;   // Odczyt z właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.