Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Name - właściwość obiektu PmUser

Opis:
Nazwa użytkownika.
Składnia:
String Name
Wołanie:
s = oUser.Name
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Nazwa użytkownika" tego obiektu.

Historia:
Pm7.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice