Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetPrivateData - metoda obiektu PmUser

Opis:
Zapisanie wartości pomocniczej o określonym identyfikatorze jednocześnie związanej z konkretnym zalogowanym użytkownikiem.
Składnia:
Empty SetPrivateData(String sId, Variant vValue)
Parametry:
sId(String) Tekstowy identyfikator wartości. Można zapisać kilka wartości i do ich rozróżnienia służy identyfikator tekstowy.
vValue(Variant) Zapisywana wartość.
Notatka:
Wartość jest związana z konkretnym zalogowanym użytkownikiem lokalnym lub sieciowym. To znaczy, że jeżeli dwaj użytkownicy zapiszą sobie wartości pod tym samym identyfikatorem, wtedy nie dojdzie do ich przepisania, ponieważ zmienne są zapisane u dwu różnych zalogowanych użytkowników.

Jeżeli poprzez Web do aplikacji Promotic zalogują się dwaj użytkownicy pod tą samą nazwą użytkownika i hasłem, wtedy z punktu widzenia systemu będzie chodzić o dwu różnych zalogowanych użytkowników. Wartości pomocnicze może aplikacja webowa wykorzystać na przykład do przeniesienia wartości pomiędzy Web panelami, w ten sposób można do pewnego stopnia zastąpić zmienne globalne w aplikacji lokalnej.

Wartości pomocnicze zostaną zachowane przez cały czas obecności zalogowanego użytkownika na serwerze (session). po odlogowanieu użytkownika lokalnego lub po ekspiracji użytkownika sieciowego jest obiekt zalogowanego użytkownika zwolniony, i tak samo wszystkie w nim zapisane wartości pomocnicze.

 
Patrz Ustawienie danych prywatnych przez serwer, Ustawienie danych prywatnych przez klienta.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pContext.User.SetPrivateData("test", 22);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice