Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetPrivateData - metoda obiektu PmUser

Opis:
Odczyt uprzednio zapisanej wartości pomocniczej o określonym identyfikatorze jednocześnie związanej z konkretnym użytkownikiem.
Składnia:
Variant GetPrivateData(String sId)
Wołanie:
t = oUser.GetPrivateData("time")
Parametry:
sId(String) Tekstowy identyfikator wartości. Można zapisać kilka wartości i do ich rozróżnienia służy identyfikator tekstowy.
Wartość zwrotna:
Jeżeli zmienna o wprowadzonym identyfikatorze istnieje, wtedy metoda zwraca jej uprzednio zapisaną wartość (typ danych jak przy zapisie).
Jeżeli zmienna nie istnieje, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty pro VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).
Notatka:
Wartość jest związana z konkretnym zalogowanym użytkownikiem lokalnym lub sieciowym. To znaczy, że jeżeli dwaj użytkownicy zapiszą sobie wartości pod tym samym identyfikatorem, wtedy nie dojdzie do ich przepisania, ponieważ zmienne są zapisane u dwu różnych zalogowanych użytkowników.

Jeżeli poprzez Web do aplikacji Promotic zalogują się dwaj użytkownicy pod tą samą nazwą użytkownika i hasłem, wtedy z punktu widzenia systemu będzie chodzić o dwu różnych zalogowanych użytkowników. Wartości pomocnicze może aplikacja webowa wykorzystać na przykład do przeniesienia wartości pomiędzy Web panelami, w ten sposób można do pewnego stopnia zastąpić zmienne globalne w aplikacji lokalnej.

Wartości pomocnicze zostaną zachowane przez cały czas obecności zalogowanego użytkownika na serwerze (session). po odlogowanieu użytkownika lokalnego lub po ekspiracji użytkownika sieciowego jest obiekt zalogowanego użytkownika zwolniony, i tak samo wszystkie w nim zapisane wartości pomocnicze.


Historia:
Pm7.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice