Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Typy danych JavaScript

String Łańcuch tekstowy o maksymalne długości 2 biliony znaków w systemie kodowania znaków Unicode.
Numeric JavaScript nie czyni różnicy między wartością całkowitą a wartością zmiennoprzecinkową. Wszystkie liczby w języku JavaScript są prezentowane jako wartości zmiennoprzecinkowe przy pomocy formatu 64-bitowego, który jest zdefiniowany w standardzie UEEE754 (format typu double). To znaczy, że może przedstawiać duże liczby do +-1.7976931348623157x10e308 a małe liczby do +-5x10e-324.

Zapis liczbowej stałej:

- Całkowita liczba dziestiątkowa jest zapisywana w powszechny sposób, na przykład 0, 3, -10003.
- Liczby szesnastkowe można wprowadzić za pomocą prefixu 0x przed liczbą. Na przykład 0x10 w układzie szesnastkowym przedstawia liczbę 16 w układzie dizesiątkowym.
- Liczba rzeczywista jest zapisywana w powszechny sposób z kropką dziesiętną, na przykład 3.14. Można ją również zapisać w formie eksponencjalnej: za liczbą rzeczywistą nastpuje litera e, nastpnie opcjonalne znak plus lub minus i wykładnik całoliczbowy, na przykład 7.12e+32, 2.458268e-12.
Boolean Wartość logiczna:
true (prawda, wartość liczbowa jest różna od zera, najczęściej -1) lub
false (nieprawda, wartość liczbowa 0)
Object Ogólny, bliżej nieokreślony obiekt.
null Znacznik, że wartość nie zawiera poprawnych danych.
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice