Update cookies preferences
Promotic

Round - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca liczbę zaokrągloną na określoną ilość miejsc dziesiętnych lub całkowitych.
Składnia:
Double Round(Double nValue, [Double nPrec])
Parametry:
nValue(Double) Liczba, która ma zostać zaokrąglona.
nPrec[opcjonalne] (Double) Liczba dodatnia określająca dokładność (ilość miejsc dziesiętnych lub całych), z jaką wartość zostanie zaokrąglona.
Domyślną wartością jest 1.
Na przykład:
0.01 = zaokrąglenie na setne
0.1 = zaokrąglenie na dziesiąte
0.5 = zaokrąglenie na pięć dziesiątych
1 = zaokrąglenie na liczby całkowite
10 = zaokrąglenie na dziesiątki
25 = zaokrąglenie na najbliższy iloraz liczby 25
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.

W zmiennej typu PmVar można wprowadzić automatyczne zaokrąglanie w konfiguratorze "Zaokrąglenie".
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var pi = 3.141159;
var n1 = Pm.Round(pi);   // Zwraca 3
var n2 = Pm.Round(pi, 0.01);   // Zwraca 3.14

Historia:
Pm9.00.08: Korekta błędu zaookrąglania dla nPrec > 1.
Pm8.03.26: Parametr nPrec nie jest obowiązkowy
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Round
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.