Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Round - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca liczbę zaokrągloną na określoną ilość miejsc dziesiętnych lub całkowitych.
Składnia:
Round(nValue As Double, [nPrec As Double]) As Double
Wołanie:
n = Pm.Round(nValue)
lub:
n = Pm.Round(nValue, nPrec)
Parametry:
nValue(Double) Liczba, która ma zostać zaokrąglona.
nPrec[opcjonalne] (Double) Liczba dodatnie określająca dokładność (ilość miejsc dziesiętnych lub całych), z jaką wartość zostanie zaokrąglona. Wstępnie ustawioną wartością jest 1.

Na przykład:

0.01 = zaokrąglenie na setne
0.1 = zaokrąglenie na dziesiąte
0.5 = zaokrąglenie na pięć dziesiątych
1 = zaokrąglenie na liczby całkowite
10 = zaokrąglenie na dziesiątki
25 = zaokrąglenie na najbliższy iloraz liczby 25
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

 
W zmiennej typu Var można określić automatyczne zaokrąglanie w konfiguratorze Zaokrąglenie.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var pi = 3.141159;
var n1 = Pm.Round(pi);  //Zwraca 3
var n2 = Pm.Round(pi, 0.01);  //Zwraca 3.14
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Round
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice