Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CDbl - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca wyrażenie skonwertowane na typ Double.

Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz jest lepiej zastosować Pm.ToNumber.

Składnia:
CDbl(value As Double) As Double
Wołanie:
n = Pm.CDbl(value)
Parametry:
value(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:

Funkcje do konwersji można zastosować np. jeżeli zachodzi potrzeba, żeby wynik jakiejś operacji był określonego typu danych (inny niż domyślny typ danych wyniku operacji). Na przykład przez wykorzystanie metody CDbl lub CSng obliczenie będzie przeprowadzane w typie danych Double lub Single w przypadkach, kiedy bez zastosowania opisywanych metod obliczenie byłoby przeprowadzane w liczbach całkowitych.

Przez zastosowanie metody zostanie przeprowadzona konwersja niezależnie od lokalnego ustawienia systemu z dowolnego typu danych do typu Double. Konwersja wyrażenia łańcuchowego, gdzie znakiem dziesiętnym jest dowolnie "kropka" lub "przecinek", w obu przypadkach przebiegnie bezbłędnie. Porównaj z VBScript.CDbl.

 
Jeżeli odwrotnie zachodzi potrzeba skonwertować liczbę rzeczywistą na typ String bez względu na lokalne ustawienie SO Windows (tzn. żeby liczba rzeczywista miała zawsze "kropkę" lub "przecinek" jako znak dziesiętny), wtedy można zastosować metodę Pm.TransformValue z parametrem nType = 120, 121 lub 122.
 
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var n1 = Pm.CDbl("3.14");
var n2 = Pm.CDbl("3,14");  //W n1 jest zapisana taka sama wartość jak w n2
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- CDbl
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice