Promotic

CreateProcessSync - metoda obiektu Pm

Opis:
Uruchomienie oprogramowania (*.exe, *.com, *.bat) z oczekiwaniem na jego zakończenie.
Składnia:
Boolean CreateProcessSync(String sCmdLine, String sCurrent)
Parametry:
sCmdLine(String) Nazwa oraz ścieżka pliku do uruchomienia ([dysk:][ścieżka]program[rozszerzenie] [parametr1] [parametr2] [...])
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
sCurrent(String) Bieżący folder dla uruchamianego oprogramowania (bieżący folder aplikacji PROMOTIC jest ".").
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli oprogramowanie zostało uruchomione bezbłędnie.
false - Jeżeli oprogramowanie nie zoszało bezbłędnie uruchomione.
Notatka:
Po wywołanie opisywanej metody (po uruchomieniu oprogramowania) jest wstrzymany bieg algorytmu, dopóki w ten sposób uruchomiony program nie zostanie zakończony. To znaczy, że zostanie wstrzymane wykonywanie wszystkich algorytmów w systemie PROMOTIC.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
- Pm.CreateProcess (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.CreateProcessSync("#cfg:configapp.bat", "#cfg:");
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreateProcessSync
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.