Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CpuUsage - wlaściwość obiektu Pm

Opis:
Wartość przeciętnego obciążenia procesora (CPU) Niniejsza właściwość jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz jest zastąpiona przez metodę Pm.GetSystemInfo.
Składnia:
CpuUsage As Long
Wołanie:
n = Pm.CpuUsage
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość jest w procentach oraz przedstawia przeciętne obciążenie wszystkich rdzeniów procesora (CPU) od ostatniego wywołania tej metody. Śledzenie wartości może być korzystne zwłaszcza podczas dostrajania aplikacji.
 
Właściwość ta nie działa w Web panelach
Patrz również:
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CpuUsage
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice