Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CpuUsage - właściwość obiektu Pm

Opis:
Obciążenie procesora (CPU) komputera.

Niniejsza właściwość jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie właściwości Pm.GetSystemInfo.

Składnia:
Long CpuUsage
Wołanie:
n = Pm.CpuUsage
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość jest w procentach oraz przedstawia przeciętne obciążenie wszystkich rdzeniów procesora (CPU) od ostatniego wywołania tej metody. Śledzenie wartości może być korzystne zwłaszcza podczas dostrajania aplikacji.
 
Właściwość ta nie działa w Web panelach
Patrz również:
- Pm.GetSystemInfo (metoda)
- Pm.MemoryUsage (właściwość)

Historia:
Pm8.00.06: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CpuUsage
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice