Promotic

StringCodeAt - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca kod znaku Unicode na określonej pozycji w łańcuchu. Jeżeli znak jest zawarty w tabelce ASCII znaków, wtedy wartość zwrotna jest mniejsze niż 128.
Składnia:
Long StringCodeAt(String sValue, Long nIndex)
Parametry:
sValue(String) Źródłowe wyrażenie łańcuchowe.
nIndex(Long) Pozycja znaku w łańcuchu (indeksowane od 0).
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var s = "Promotic";
var nCode = Pm.StringCodeAt(s, 0);   // Zwraca 80
nCode = Pm.StringCodeAt(s, 3);   // Zwraca 109
nCode = Pm.StringCodeAt(s, 7);   // Zwraca 99

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringCodeAt
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.