Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringCodeAt - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca kod znaku Unicode na określonej pozycji w łańcuchu. Jeżeli znak jest zawarty w tabelce ASCII znaków, wtedy wartość zwrotna jest mniejsze niż 128.
Składnia:
StringCodeAt(sValue As String, nIndex As Long) As Long
Wołanie:
nCode = Pm.StringCodeAt(sValue, nIndex)
Parametry:
sValue(String) Źródłowe wyrażenie łańcuchowe.
nIndex(Long) Pozycja znaku w łańcuchu (indeksowane od 0).
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var s = "Promotic";
var nCode = Pm.StringCodeAt(s, 0);  //Zwraca 80
nCode = Pm.StringCodeAt(s, 3);  //Zwraca 109
nCode = Pm.StringCodeAt(s, 7);  //Zwraca 99
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringCodeAt
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice