Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmExpr - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmExpr.
Składnia:
CreatePmExpr As Object
Wołanie:
var oExpr = Pm.CreatePmExpr()
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmExpr
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice