Update cookies preferences
Promotic

CreatePmExpr - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmExpr.
Składnia:
Object CreatePmExpr()
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val;
var oExpr = Pm.CreatePmExpr();
oExpr.SetExpr("a+b");
oExpr.SetVar("a", 3);
oExpr.SetVar("b", 2.5);
val = oExpr.Eval();

Historia:
Pm8.03.20: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmExpr
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.