Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileGetLastWriteTime - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca czas ostatniego zapisu do pliku.
Składnia:
FileGetLastWriteTime(sFile As String) As Date
Wołanie:
t = Pm.FileGetLastWriteTime(sFile)
Parametry:
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką. Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względnie w stosunku do foldera aplikacji.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

Wartość zwrotna:
Zwraca czas ostatniego zapisu lub (jeżeli plik nie istnieje lub nie jest osiągalny) czas o wartości zerowej.
Notatka:
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim FileTime
FileTime = Pm.FileGetLastWriteTime("#data:file.txt")
If FileTime Then
  'Plik istnieje oraz w FileTime jest czas ostatniego zapisu
Else
  'Plik nie istnieje lub nie jest osiągalny
End If
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileGetLastWriteTime
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice