Promotic

AppQuit - metoda obiektu Pm

Opis:
Zakończenie aplikacji.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.AppStop.
Składnia:
Empty AppQuit(Variant nMode)
Parametry:
nMode(Variant) Typ zatrzymania
0 (domyślnie) - Zatrzymanie aplikacji włącznie z ewentualnym dialogiem potwierdzenia.
1 - Zatrzymanie aplikacji bez ewentualnego dialogu potwierdzającego (pewne zakończenie aplikacji).
Notatka:
Zakończy uruchomioną aplikację systemu PROMOTIC.
Przez wywołanie tej metody zostanie wywołane zdarzenie PmaRoot.onAppStopBegin.
Metoda zostanie wykonana tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > AppStop".

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
- Pm.AppStop (metoda)
- Pm.ShutDown (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.AppQuit(1);
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- AppQuit
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.