Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AppQuit - metoda obiektu Pm

Opis:
Zakończenie aplikacji.
Składnia:
AppQuit(nMode As Variant)
Wołanie:
Pm.AppQuit nMode
Parametry:
nMode(Variant) Typ zatrzymania
0 (domyślnie) - zatrzymanie aplikacji włącznie z ewentualnym dialogiem potwierdzenia
1 - ztrzymanie aplikacji bez ewentualnego dialogu potwierdzającego (pewne zakończenie aplikacji)
Notatka:
Metoda służy do zakończenia aplikacji. Jeżeli jest do dyspozycji licencja deweloperska, wtedy aplikacja nie będzie otwarta w trybie edycji.

W wyniku wywołania opisywanej metody zostanie wywołane zdarzenie PmRoot.onAppStopBegin.

Metoda zostanie wykonana tylko jeżeli jest przydzielone uprawnienie PmRoot > Uprawnienia > AppStop.

 
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Patrz również:
Przykład:
Zatrzymanie i ponowne uruchomienie działającej aplikacji (samej siebie) przy pomocy programu użytkowego RunLater:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ShellExecute "", "D:\Pm\RunLater", "/t=10 /f=" & Pm.AppFullName & ".pra", "", 1
Pm.AppQuit 1
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- AppQuit
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice