Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AppQuit - metoda objektu Pm

Popis:
Ukončení aplikace.
Syntaxe:
AppQuit(nMode As Variant)
Volání:
Pm.AppQuit nMode
Parametry:
nMode(Variant) Typ zastavení
0 (přednastaveno) - zastavení aplikace včetně případného potvrzovacího okna
1 - zastavení aplikace bez případného potvrzovacího okna (zaručené ukončení aplikace)
Poznámka:
Metoda slouží k ukončení aplikace. Pokud je vývojová licence, pak aplikace nebude otevřena v editačním módu.

Následkem volání této metody se vyvolá událost PmRoot.onAppStopBegin.

Metoda se provede pouze pokud je splněno oprávnění PmRoot > Oprávnění > AppStop.

 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Viz také:
Příklad:
Zastavení a nové spuštění běžící aplikace (sebe sama) pomocí nástroje RunLater:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShellExecute "", "D:\Pm\RunLater", "/t=10 /f=" & Pm.AppFullName & ".pra", "", 1
Pm.AppQuit 1
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- AppQuit
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice