Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DateAdd - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací datum zvětšené o určené časové rozpětí.
Syntaxe:
DateAdd(interval As String, number As Long, date As Date) As Date
Volání:
d = Pm.DateAdd(interval, number, date)
Parametry:
interval(String) Určuje přidávaný interval (typ časového rozpětí):
"Y" - rok
"m" - měsíc
"d" - den
"H" - hodina
"M" - minuta
"S" - sekunda
number(Long) Počet přidávaných intervalů. Číslo může být buď kladné číslo pro budoucí časy nebo záporné číslo pro minulé časy.
date(Date) Datum, ke kterému je přidáván interval.
Poznámka:

Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

 
Metodu lze použít k přidání nebo odečtení určeného časového intervalu k datumu. Například ji lze použít k výpočtu datumu za 30 dní ode dneška nebo čas 45 minut od aktuálního času.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var tDate;
tDate = Pm.DateAdd("m", 1, Pm.Time);  //Vrací datum ode dneška za měsíc
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DateAdd
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice