Promotic

DateAdd - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací datum zvětšené o určené časové rozpětí.
Syntaxe:
Date DateAdd(String timeSpan, Long number, Date date)
Parametry:
timeSpan(String) Určuje typ časového rozpětí.
"Y" - rok
"m" - měsíc
"d" - den
"H" - hodina
"M" - minuta
"S" - sekunda
number(Long) Počet přidávaných časových rozpětí.
Číslo může být buď kladné číslo pro budoucí časy nebo záporné číslo pro minulé časy.
date(Date) Datum, ke kterému je přidáváno časové rozpětí.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Metodu lze použít k přidání nebo odečtení určeného časového rozpětí k datumu. Například ji lze použít k výpočtu datumu za 30 dnů ode dneška nebo čas 45 minut od aktuálního času.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var tDate = Pm.DateAdd("m", 1, Pm.Time);   // Vrací datum od dneška za měsíc

Historie:
Pm8.03.26: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DateAdd
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.