Promotic

InputBoxForDateTime - metoda objektu Pm

Popis:
Nastavení datumu a času pomocí zadávacího okna (v závislosti na parametru nStyle).
Syntaxe:
Boolean InputBoxForDateTime(String sDlgTitle, Long nStyle, Date vDateTime)
Parametry:
sDlgTitle(String) Nadpis okna.
nStyle(Long) Bitové příznaky určující typ okna a jeho obsah.
Hexadecimální čísla lze zadat pomocí prefixu před číslem: pro JavaScript je to 0x a pro VBScript je to &H. Například 0x10 nebo &H10 v hexadecimálním tvaru představuje 16 decimálně.
Lze zadat následující styly nebo jejich kombinace jako součet:
&H100 - Nastavení pouze datumu (rok, měsíc, den).
&H200 - Nastavení pouze času (hodina, minuta, sekunda).
&H10000000 - Okno bude "Vždy nahoře".
vDateTime[pro čtení i zápis] (Date)
při volání: výchozí hodnota datumu a času pro okno.
po volání: zadaná hodnota datumu a času (pokud okno je ukončeno tlačítkem "OK").
Vrácená hodnota:
true - Pokud okno bylo zavřeno tlačítkem "OK".
false - Pokud okno bylo zavřeno tlačítkem "Storno".
Poznámka:
Místo použití metody InputBoxForDateTime lze pro zadání datumu a času vytvořit zadávací okno na míru objektem PmaPanel - viz PreCfg - Příklady předkonfigurací, Předkonfigurace "Okno pro zadání datumu a času".

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim dtNew
dtNew = Pm.Time
If Pm.InputBoxForDateTime("Zadejte čas", 0, dtNew) Then
' Datum a čas zadán v pořádku v proměnné typu Date
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InputBoxForDateTime
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.