Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InputBoxForDateTime - metoda objektu Pm

Popis:
Zadaní (pomocí zadávacího okna) datumu a času (v závislosti na parametru nStyle).
Syntaxe:
InputBoxForDateTime(sDlgTitle As String, nStyle As Long, vDateTime As Date) As Boolean
Volání:
b = Pm.InputBoxForDateTime("sDlgTitle", nStyle, vDateTime)
Parametry:
sDlgTitle(String) Nadpis zadávacího okna.
nStyle(Long) Lze zadat následující styly:
&H100 - Zadání pouze datumu (rok, měsíc, den).
&H200 - Zadání pouze času (hodina, minuta, sekunda).
&H10000000 - Okno bude "Vždy nahoře".
vDateTime[pro čtení i zápis] (Date)
při volání: přednastavená hodnota data a času pro okno.
po volání: zadaná hodnota data a času (pokud okno ukončeno tlačítkem OK).
Vrácená hodnota:
true - Pokud okno bylo ukončeno tlačítkem OK.
false - Pokud okno bylo ukončeno tlačítkem Storno.
Poznámka:
Místo použití metody InputBoxForDateTime lze pro zadávání datumu a času vytvořit zadávací okno na míru pomocí objektu PmPanel - viz PreCfg - Příklady předkonfigurací, Předkonfigurace "Zadavatel datumu a času".
 
Tato metoda zatím není funkční pro Web obrazy.
Příklad:
Dim dtNew
dtNew = Now
If Pm.InputBoxForDateTime("Zadejte čas", 0, dtNew) Then
  'Datum a čas zadán v pořádku v proměnné typu Date
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InputBoxForDateTime
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice