Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Okno pro zadávání datumu"

Okno obsahuje vstupní pole pro datum (bez času).

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmaPanel) / Okno pro zadávání datumu a času".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.


Tlačítka šipek (typu PmgButton) v události onButtonUp umožňují změny v zadavateli datumu (v objektu PmgWEdit).
V události onPanelStartEnd jsou načteny vstupní hodnoty argumentu do jednotlivých PmgWEdit objektů. V události onPanelStopEnd jsou hodnoty z PmgWEdit sloučeny do proměnné. Proměnná je vrácena zpět objektu, který metodu CreateView zavolal.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "SetDateDlg"
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
Příklad:
Vstupní hodnota dDate (současné datum) bude zobrazena v Pmg objektech okna. Do proměnné val bude vrácena editovaná hodnota.
Otevření předkonfigurovaného okna v obrazu v události onButtonUp objektu PmgButton.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function OnClose( ev)
{
if ( ev.CloseReason == "ok")
{
var val = ev.ReturnValue;
Pm.Debug("date=" + val.Format("%d.%m.%Y"));
}
}

var dDate = Pm.CreatePmDateObject();
var oCreator = Pm.CreateView(pMe.PmPanel, "/SetDateDlg", "", "target:_blank;dependent:1; size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = dDate;
oCreator.View.onClose = OnClose;
oCreator.Open();


Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice