Promotic

Předkonfigurace Pma objektů

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu).

Předkonfigurace jsou různé části aplikace uložené v souborech ve formátu XML. Například jsou předkonfigurovány všechny Pmg objekty používané v obrazech. Také jsou předkonfigurovány některé Pma objekty a také různé jiné samostatné předkonfigurace.

Pokud má být předkonfigurace použita v aplikaci, pak je otevřeno výběrové okno. V tomto okně jsou nabídnuty všechny možnosti, které lze použít.
Seznam předkonfigurací:
- Základní: Vytvoří Pma objekt se základním přednastavením
- Komunikace: Předkonfigurované Pma objekty pro komunikaci
- Obrazy (PmaPanel): Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Přístup k databázím: Předkonfigurace pro práci s databází
- Technologie: Předkonfigurované Pma objekty pro technologii
- Trendy, správa historie hodnot: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Reporty: Předkonfigurace objektu PmaReport pro tvorbu reportů
- Pracovní plochy (PmaWorkspace): Předkonfigurovaný objekt PmaWorkspace

Historie:
Pm8.01.01: Pro všechny důležité komunikační ovladače jsou nyní připraveny základní předkonfigurace. Při vytváření objektu objektu PmaComm tak nyní již vzniká správně nakonfigurovaný objekt pro konkrétní komunikaci.
© MICROSYS, spol. s r. o.