Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace PROMOTIC objektů

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu).
 
Předkonfigurace jsou různé části aplikace uložené v souborech ve formátu XML. Například jsou předkonfigurovány všechny grafické prvky používané v obrazech. Rovněž jsou předkonfigurovány některé PROMOTIC objekty a také různé jiné samostatné předkonfigurace.
 
Pokud má být předkonfigurace použita v aplikaci, pak je vyvoláno výběrové okno. V tomto okně jsou nabídnuty všechny možnosti, které lze použít. Možnosti jsou nabízeny v grafické a textové podobě, pokud předkonfigurace má grafickou podobu. A pouze textově pokud grafickou podobu nemá.
Seznam předkonfigurací:
- Základní: Vytvoří PROMOTIC objekt se základním přednastavením
- Komunikace: Předkonfigurované PROMOTIC objekty pro komunikaci
- Obrazy (PmPanel): Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Přístup k databázím: Předkonfigurace pro práci s databází
- Technologie: Předkonfigurované PROMOTIC objekty pro technologii
- Trendy, správa historie hodnot: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Rozhraní tabulek dat: Připojení a editace tabulkových zdrojů dat.
- Sestava (PmReport): Předkonfigurace objektu PmReport pro tvorbu sestav
- Pracovní plochy (PmWorkspace): Předkonfigurovaný objekt PmWorkspace
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice