Promotic

Předkonfigurace Pma objektů

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu).

Předkonfigurace jsou různé části aplikace uložené v souborech ve formátu XML. Například jsou předkonfigurovány všechny Pmg objekty používané v obrazech. Také jsou předkonfigurovány některé Pma objekty a také různé jiné samostatné předkonfigurace.

Pokud má být předkonfigurace použita v aplikaci, pak je vyvoláno výběrové okno. V tomto okně jsou nabídnuty všechny možnosti, které lze použít. Možnosti jsou nabízeny v grafické a textové podobě, pokud předkonfigurace má grafickou podobu. A pouze textově pokud grafickou podobu nemá.
Seznam předkonfigurací:
- Základní: Vytvoří Pma objekt se základním přednastavením
- Komunikace: Předkonfigurované Pma objekty pro komunikaci
- Obrazy (PmaPanel): Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Přístup k databázím: Předkonfigurace pro práci s databází
- Technologie: Předkonfigurované Pma objekty pro technologii
- Trendy, správa historie hodnot: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Sestava (PmaReport): Předkonfigurace objektu PmaReport pro tvorbu sestav
- Pracovní plochy (PmaWorkspace): Předkonfigurovaný objekt PmaWorkspace

Historie:
Pm8.01.01: Pro všechny důležité komunikační ovladače jsou nyní připraveny základní předkonfigurace. Při vytváření objektu objektu PmaComm tak nyní již vzniká správně nakonfigurovaný objekt pro konkrétní komunikaci.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice