Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Obrazy (PmPanel)"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu).
 
Předkonfigurace v této skupině vytvoří objekt (nebo sadu objektů), které mají nějakou požadovanou funkčnost. Založení je možné nad objekty PmFolder, PmRoot a pouze některé nad objektem PmPanel. Po zvolení předkonfigurace se vytvoří nový objekt (většinou PmFolder nebo PmPanel), ve kterém mohou být vytvořeny další podobjekty a všechny jsou nastaveny tak, aby plnili danou funkčnost.

Vytvoření objektů z předkonfigurace je proto mnohem jednodušší než vytváření objektů volbou ze skupiny Základní, kdy se tvoří objekty "prázdné" a je nutno je teprve příslušně konfigurovat.

Seznam předkonfigurací:
- Obecné zadávací okno: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Okno pro zadávání datumu a času: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Okno pro zadávání barvy: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Ukazatel průběhu (Progress): Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Klávesnice: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Nástrojová lišta (Toolbar): Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Plánovač: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Trendy a funkce: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Prohlížeč datových zdrojů: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Ostatní: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice