Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Obrazy (PmaPanel)"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu).

Předkonfigurace v této skupině vytvoří objekt (nebo sadu objektů), které mají nějakou požadovanou funkčnost. Založení lze v objektech PmaFolder, PmaRoot a pouze některé v objektu PmaPanel. Po zvolení předkonfigurace se vytvoří nový objekt (obvykle PmaFolder nebo PmaPanel), ve kterém mohou být vytvořeny další podobjekty a všechny jsou nastaveny tak, aby plnili danou funkčnost.
Vytvoření objektů z předkonfigurace je proto mnohem jednodušší než vytváření objektů volbou ze skupiny Základní, kdy se tvoří objekty "prázdné" a je nutno je teprve příslušně konfigurovat.
Seznam předkonfigurací:
- PmaPanel - Uživatelská grafika: Vytvoří objekt typu PmaPanel.
- Obecné zadávací okno: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Okno pro zadání datumu a času: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Okno pro zadání barvy: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Klávesnice: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Nástrojová lišta (Toolbar): Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Trendy a grafy: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Prohlížeče alarmy a eventy: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Prohlížeče a tabulky: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Ostatní: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
© MICROSYS, spol. s r. o.