Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Okno pro zadání barvy"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel)".
Seznam předkonfigurací:
- Výběr barvy z palety: Okno pro výběr barvy
- Výběr barvy s možností editace: Okno pro výběr nebo editaci barvy
© MICROSYS, spol. s r. o.