Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Okno pro zadání datumu a času"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel)".
Seznam předkonfigurací:
- Okno pro zadání datumu: Okno obsahuje vstupní pole pro datum (bez času).
- Okno pro zadání času: Okno obsahuje vstupní pole pro čas (bez datumu).
- Okno pro zadání časového rozsahu: Okno obsahuje vstupní pole pro časový rozsah (čas od - do)
- Okno pro zadání datumu a času: Okno obsahuje vstupní pole pro datum a čas.
© MICROSYS, spol. s r. o.