Promotic

Předkonfigurace "Okno pro zadání datumu a času"

Okno obsahuje vstupní pole pro datum a čas.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Okno pro zadání datumu a času".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.


V události onPanelStartEnd je načtena vstupní hodnota argumentu. Ta je následně zpracována a rozdělena do tlačítek představujících den v měsíci a jednotlivých PmgWCombo objektů (rok, měsíc, hodina, minuta, sekunda).
V události onPanelStopEnd po stisknutí tlačítka OK jsou hodnoty z těchto Pmg objektů zpracovány a výsledná hodnota je vrácena zpět objektu, který metodu CreateView zavolal.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "SetDateTime"
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".
Příklad:
Vstupní hodnota t (současný datum a čas) bude zobrazen v Pmg objektech okna. Do proměnné val bude vrácena editovaná hodnota.
Otevření předkonfigurovaného okna v obrazu v události onButtonUp objektu PmgButton.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function OnClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
var val = ev.ReturnValue;
Pm.Debug("datetime=" + val.Format("%d.%m.%Y %H:%M:%S"));
}
}

var dDateTime = Pm.CreatePmDateObject();
var oCreator = Pm.CreateView(null, "/DateTime", "", "target:_blank;dependent:1;size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = dDateTime;
oCreator.View.onClose = OnClose;
oCreator.Open();


Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r. o.