Promotic

onPanelStartEnd - událost objektu PmgRoot

Popis:
Událost je vyvolána v závěru otevírání obrazu, poté, co je vyvolána událost onStart pro všechny Pmg objekty. Je to poslední vyvolaná událost přímo související s otevřením obrazu.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgRoot objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
V této události lze provést závěrečnou kontrolu (úpravu) Pmg objektů nebo jejich hromadná inicializace hodnotami (např. z Arguments při otevření metodou Pm.CreateView).

Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Příklad obsahu události.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arg = pMe.Arguments;
pMe.Items("/text0").Value = arg.GetItem(0);
pMe.Items("/text1").Value = arg.GetItem(1);

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.