Promotic

ViewerTitle - vlastnost objektu PmgRoot

Popis:
Titul otevřeného obrazu.
Syntaxe:
String ViewerTitle
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Titul obrazu" objektu PmaPanel.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmaPanel.Title (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oRoot = pMe.Root;

var sTitle = oRoot.ViewerTitle;   // Čtení z vlastnosti
oRoot.ViewerTitle = "Viewer title";   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.