Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ViewerTitle - vlastnost objektu PmgRoot

Popis:
Titul otevřeného obrazu.
Syntaxe:
String ViewerTitle
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Titul obrazu" objektu PmaPanel.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Viz také:
- PmaPanel.Title (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oRoot = pMe.Root;
var sTitle = oRoot.ViewerTitle;  //čtení

oRoot.ViewerTitle = "Viewer title";  //zápis

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice