Update cookies preferences
Promotic

ViewerTitle - właściwość obiektu PmgRoot

Opis:
Nazwa otwartego panela.
Składnia:
String ViewerTitle
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tytuł panela" obiektu PmaPanel.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmaPanel.Title (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oRoot = pMe.Root;

var sTitle = oRoot.ViewerTitle;   // Odczyt z właściwości
oRoot.ViewerTitle = "Viewer title";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.