Promotic

ClientType - właściwość obiektu PmgRoot

Opis:
Stwierdza, czy okno jest otwarte w aplikacji lub w przeglądarce internetowej.
Składnia:
Long ClientType
Wartości:
1 - Okno jest otwarte w aplikacji
2 - Okno jest otwarte w przeglądarce internetowej
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Według tej właściwości można warunkowo wykonywać algorytmy inne w aplikacji a inne w przeglądarce internetowej. Ma to sens tylko jeżeli panel jest przeznaczony do lokalnego użytkowania w aplikacji i dla Webu jako Web panele (tzn. jeżeli jest zezwolone udostępnienie do Webu w karcie "Web serwer").

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (1 == pMe.Root.ClientType)
{
// algorytm dla panela lokalnego
}
else if (2 == pMe.Root.ClientType)
{
// algorytm dla Webu
}

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.