Promotic

ViewerScrollY - właściwość obiektu PmgRoot

Opis:
Współrzędna Y lewego górnego rogu widocznej zawartości panela wyświetlonej w oknie panela. Przesunięcie zawartości panela w oknie panela ma sens, jeżeli panel jest większy od okna, w którym dany panel jest przeglądany. Wtedy zawartość można przesunąć przy pomocy scrollbarów (pasków przesuwania).
Składnia:
Long ViewerScrollY
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oRoot = pMe.Root;
var nScroolY = oRoot.ViewerScrollY;   // Odczyt z właściwości

oRoot.ViewerScrollY = 600;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.