Update cookies preferences
Promotic

RemoveEventTimer - metoda obiektu PmgRoot

Opis:
Wyrejestrowuje funkcję z wewnętrznego timera panela do pojedyńczego lub periodycznago wywołania po upływie określonego czasu.
Składnia:
Empty RemoveEventTimer(String sFuncId, [Long nAttr])
Parametry:
sFuncId(String) Identyfikator funkcji zdarzenia zarejestrowanej przy pomocy metody AddEventTimer.
nAttr[opcjonalne] (Long) Umożliwia doprecyzować sposób usunięcia funkcji z wewnętrznego timera.
0 (domyślnie) - Funkcja jest tylko usunięta z timera.
1 - Funkcja jest podczas usuwania z timera jeszcze wywołana.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Root.RemoveEventTimer(pMe.GetPathName(), 1);
Przykład2:
Patrz Przykład

Historia:
Pm9.00.10: Nowy parametr nAttr
Pm9.00.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.