Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetPathName - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Nazwa Pmg obiektu włącznie z ścieżką tworzoną przez nazwy Pmg obiektów nadrzędnych.
Składnia:
String GetPathName()
Wołanie:
s = oItem.GetPathName()
Notatka:

Dla Pma obiekty istnieje w tym samym celu metoda PmaObject.GetPathName.

 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgObject.Name (właściwość)

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice