Update cookies preferences
Promotic

GetPathName - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Zwraca nazwę obiektu włącznie ze ścieżką do tego obiektu w drzewie Pmg obiektów.
Składnia:
String GetPathName()
Notatka:
Dla Pma obiekt istnieje w tym samym celu metoda PmaObject.GetPathName.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgObject.Name (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sPathName = oObject.GetPathName();

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.