Promotic

Metody - karta obiektu PmgObject

Opis:
W tej karcie można zdefiniować metody projektanta Pmg obiektu.
Ta karta razem z jej konfiguratorami jest wspólna dla wszystkich Pmg obiektów z wyjątkiem: PmgInstance.
Przyciski:
NowaOtworzy okno konfiguracyjne "Metoda", w którym można wprowadzić nową metodę.
UsuńUsunie zaznaczoną metodę
EdytujOtworzy okno konfiguracyjne "Metoda", w którym można edytować zaznaczpną metodę.
Notatka:
W tej karcie można do obiektu dodawać następne metody. Poprawne stosowanie takich metod bardzo upraszcza aplikację i czyni ją bardziej czytelną.

W tej karcie można określić dowolną ilość metod. Na każdym wierszu listy (która znajduje się po lewej u góry) znajduje się definicja właśnie jednej metody. Takie metody można z kolei wywoływać przy pomocy właściwości PmgObject.Methods.
Parametry metody:
pMe(Object) Odniesienie do Pma obiektu, w którym metoda jest zdefiniowana.
pResult[tylko do zapisu] (Variant) Wyjściowy parametr, który jest przeznaczony do zwrócenia końcowej wartości metody.
Jest dostępny tylko dla metod, które są pisane w języku VBScript. Dla języka JavaScript wartość zwrotna zostanie określona w poleceniu return.
Parametry zdefiniowane przez projektanta(Variant) Służy jako przekazywane parametry przy wywołaniu danej metody. Parametry te można zdefiniować w konfiguratorze "Parametry".

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.