Promotic

return - polecenie języka JavaScript

Opis:
Wyjście ze skryptu (funkcji) z możliwością zwrotu wartości z tej funkcji.
Składnia:

return [value];

value (opcjonalne) Wartość zwrotna. Wprowadzanie tej wartości ma sens w systemie PROMOTIC tylko dla metody Pmg obiektu (tylko takie metody potrafią zwracać wartość).
Przykład1:
Warunkowe zakończenie skryptu bez wartości zwrotnej:
Wybierz oraz skopiuj do schowka

if (nVar > 0)
{
return;
}
Przykład2:
Warunkowe zakończenie skryptu z wartością zwrotną (w kodzie metod w karcie "Metody"):
Wybierz oraz skopiuj do schowka

if (nVar > 0)
{
return nVar;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.