Promotic

try...catch - polecenie języka JavaScript

Opis:
Implementacja obsługi błędów.
Składnia:

try
{
  try-statemens
{
catch(err)
{
  catch-statements
}

try-statements Śledzony kod skryptu
err Obiekt error zawierający właściwości, z których można stwierdzić szczegóły o powstałym błędzie:
catch-statements Kod skryptu wykonywany przy błędzie
Notatka:
Jeżeli w niektórym poleceniu w części try-statements dojdzie do błędu (np. dzielenie przez zero, wywołanie nieistniejącej metody ...), wtedy dany skrypt nie zostanie zakończony (bez polecenia try został by skrypt zakończony), ale przesunie się do części catch-statements.

Całe polecenie posiada oprócz częsci try oraz catch jeszcze nieobowiązkową część finally. Ponieważ dla potrzeb systemu PROMOTIC nie jest ona potrzebna, brak jej opisu.

W języku VBScript w podobnym celu stosowane jest polecenie On Error.
Przykład:
Obsługa błędu skryptu (dzielenie przez zero)
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka
try
{
var x = 0;
var y = 10 / x;
}
catch(err)
{
Pm.InfoErrorAdd(err.toString(), "");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.