Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

try...catch - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Implementace zpracování chyb.
Syntaxe:

try
{
  try-statemens
{
catch(ex)
{
  catch-statements
}

try-statements Sledovaný kód skriptu
ex Objekt Exception, který obsahuje vlastnosti, ze kterých lze zjistit podrobnosti o vzniklé chybě:
- name: Název chyby. Je to jen identifikátor druhu chyby, například "RangeError", "SyntaxError", "TypeError" ...
- message: Popis chyby. Bývá zde podrobnější popis, někdy i číslem řádku kde k chybě došlo.
catch-statements Kód skriptu vykonaný při chybě
Poznámka:
Pokud v některém příkazu v části try-statements vznikne chyba (např. dělení nulou, volání neexistující metody ...), pak se daný skript neukončí (bez příkazu try by byl skript ukončen), ale skočí do části catch-statements.

Celý příkaz má kromě částí try a catch ještě nepovinnou část finally. Protože pro potřeby PROMOTIC není tato část potřebná, není zde ani popisována.

V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz On Error.
Příklad:
Zpracování chyby skriptu (dělení nulou)
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky
try
{
var x = 0;
var y = 10 / x;
}
catch(ex)
{
Pm.Debug("skript error: " + ex.message);
}

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice