Promotic

try...catch - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Implementace zpracování chyb.
Syntaxe:

try
{
  try-statemens
{
catch(err)
{
  catch-statements
}

try-statements Sledovaný kód skriptu
err Objekt error, který obsahuje vlastnosti, ze kterých lze zjistit podrobnosti o vzniklé chybě:
catch-statements Kód skriptu vykonaný při chybě
Poznámka:
Pokud v některém příkazu v části try-statements vznikne chyba (např. dělení nulou, volání neexistující metody ...), pak se daný skript neukončí (bez příkazu try by byl skript ukončen), ale skočí do části catch-statements.

Celý příkaz má kromě částí try a catch ještě nepovinnou část finally. Protože pro potřeby systému PROMOTIC není tato část potřebná, není zde ani popisována.

V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz On Error.
Příklad:
Zpracování chyby skriptu (dělení nulou)
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky
try
{
var x = 0;
var y = 10 / x;
}
catch(err)
{
Pm.InfoErrorAdd(err.toString(), "");
}
© MICROSYS, spol. s r. o.