Update cookies preferences
Promotic

Objekt err

Popis:
Objekt error, který obsahuje vlastnosti, ze kterých lze zjistit podrobnosti o vzniklé chybě:.
nameNázev chyby. Je to pouze identifikátor druhu chyby, například "RangeError", "SyntaxError", "TypeError" ...
messagePopis chyby. Bývá zde podrobnější popis, někdy i číslem řádku kde k chybě došlo.
toString()Do jednoho textu sloučený název (name) a popis chyby (message).
(err.name + ": " + err.message)
© MICROSYS, spol. s r.o.