Promotic

break - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Ukončuje příkaz switch a příkaz cyklu (for, while, do...while).
Syntaxe:

break
Poznámka:
Pro příkaz switch:
Umisťuje se uvnitř tohoto příkazu. Příkaz break vyskočí z příkazu switch (provádění kódu se přesune za příkaz switch).
Pro příkaz cyklu (for, while, do...while):
Umisťuje se uvnitř cyklu. Příkaz break ukončuje cyklus (provádění kódu se přesune za cyklus).


V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz Exit.
Viz také:
Ukončení příkazu switch:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nNum = 17;
switch (nNum)
{
case 15:
Pm.Debug("case=15");
break;
case 17:
Pm.Debug("case=17");
break;
default:
Pm.Debug("switch default=" + nNum);
break;
}
Ukončení příkazu for:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i;
for (i = 0; i <= 5; i++)
{
if (i == 3)
{
break;
}
Pm.Debug("i=" + i);
}
Ukončení příkazu while:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i = 0;
while (i <= 5)
{
if (i == 3)
{
break;
}
Pm.Debug("i=" + i);
i++;
}
Ukončení příkazu do...while:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i = 0;
do
{
if (i == 3)
{
break;
}
Pm.Debug("i=" + i);
i++;
} while (i <= 5);
© MICROSYS, spol. s r. o.