Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

break - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Ukončuje příkaz switch a příkaz cyklu (for, while, do...while).
Syntaxe:

break

Poznámka:
Pro příkaz switch:

Umisťuje se uvnitř tohoto příkazu. Příkaz break vyskočí z příkazu switch (provádění kódu se přesune za příkaz switch).

Pro příkaz cyklu (for, while, do...while):

Umisťuje se uvnitř cyklu. Příkaz break ukončuje cyklus (provádění kódu se přesune za cyklus).

 
V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz Exit.
Viz také:
Ukončení příkazu switch:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nNum = 17;
switch (nNum)
{
case 15:
  Pm.Debug("case=15");
  break;
case 17:
  Pm.Debug("case=17");
  break;
default:
  Pm.Debug("switch default=" + nNum);
  break;
}
Ukončení příkazu for:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i;
for (i = 0; i <= 5; i++)
{
  if (i == 3)
    break;
  Pm.Debug("i=" + i);
}
Ukončení příkazu while:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i = 0;
while (i <= 5)
{
  if (i == 3)
    break;
  Pm.Debug("i=" + i);
  i++;
}
Ukončení příkazu do...while:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i = 0;
do
{
  if (i == 3)
    break;
  Pm.Debug("i=" + i);
  i++;
} while (i <= 5)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice