Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

break - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Ukončuje příkazy for a switch.
Syntaxe:

break

Poznámka:

Pro příkaz cyklu for: Umisťuje se uvnitř cyklu. Příkaz break ukončuje cyklus for (provádění kódu se přesune za cyklus for).

Pro příkaz switch: Umisťuje se uvnitř tohoto příkazu. Příkaz break vyskočí z příkazu switch (provádění kódu se přesune za příkaz switch).

 
V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz Exit.
Viz také:
ukončení příkazu for:
for (var i=0; i<5; i++)
{
  if (i == 3)
    break;
  Pm.Debug("i=" + i);
}
ukončení příkazu switch:
var nNum = 17;
switch (nNum)
{
case 15: Pm.Debug("case=15"); break;
case 17: Pm.Debug("case=17"); break;
dafault:
  Pm.Debug("switch default=" + nNum);
  break;
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice