Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

for - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Několikrát opakuje skupinu příkazů.
Syntaxe:

for (příkaz1; příkaz2; příkaz3)

{

  [příkazy]

  [break;]

}

 
Příkaz for má tři části oddělené středníkem:
příkaz1 - Definuje počáteční číselnou hodnotu proměnné použitou jako čítač cyklu. Například:
var i=0
příkaz2 - Logický výraz, který se vyhodnotí na začátku každé iterace cyklu. Pokud tento výraz vrátí true, pak se iterace provede, v jiném případě se z cyklu vystoupí.

Většinou je to jednoduchý test zda čítač cyklu je v daných mezích.

Například:
i < 20
příkaz3 - Příkaz, který se provede na konci každé iterace. Většinou je to inkrementace (nebo dekrementace) dané proměnné cyklu. Například:
i++
Poznámka:
Tip: Změna hodnoty i uvnitř cyklu může učinit skript těžko čitelným a těžko laditelným.
 
Příkaz break může být použit pouze uvnitř switch nebo for a poskytuje alternativní způsob ukončení cyklu. Jakýkoliv počet příkazů break může být umístěn kdekoliv v cyklu.
 
V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz For...Next.
Viz také:
Příklad1:
Jednoduchý příklad cyklu. Do položky Debug_info INFO systému vypíše texty i=1 a i=2.
for (var i=1; i<2; i++)
{
  Pm.Debug("i=" + i);
}
Příklad2:
Příkazy lze vnořit do jiného cyklu. Každému cyklu se dává jiný název čítače. Následující konstrukce je správná:
for (var i=1; i<3; i++)
{
  for (var j=1; j<4; j++)
  {
    for (var k=1; k<5; k++)
    {
      Pm.Debug("i=" + i + ", j=" + j + ", k=" + k);
    }
  }
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice