Promotic

for - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Několikrát opakuje skupinu příkazů.
Syntaxe:

for (příkaz1; příkaz2; příkaz3)
{
  [příkazy]
  [break;]
}

Příkaz for má tři části oddělené středníkem:
příkaz1 - Určuje počáteční číselnou hodnotu proměnné použitou jako čítač cyklu. Například:
var i=0
příkaz2 - Logický výraz, který se vyhodnotí na začátku každé iterace cyklu. Pokud tento výraz vrátí true, pak se iterace provede, v jiném případě se z cyklu vystoupí.
Obvykle je to jednoduchý test, zda čítač cyklu je v daných mezích. Například:
i < 20
příkaz3 - Příkaz, který se provede na konci každé iterace. Obvykle je to inkrementace (nebo dekrementace) dané proměnné cyklu. Například:
i++
Poznámka:
Příkaz break lze použít uvnitř cyklu a poskytuje alternativní způsob ukončení cyklu.

V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz For...Next.
Viz také:
Příklad1:
Jednoduchý příklad cyklu. Vypíše texty i=1 a i=2 do položky Debug INFO systému.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iRow;
for (iRow = 0; iRow < 2; iRow++)
{
// test
Pm.Debug("iRow = " + iRow);
}
Příklad2:
Příkazy lze vnořit do jiného cyklu. Každému cyklu se dává jiný název čítače. Následující konstrukce je správná:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iRow, iCol, iItem;
for (iRow = 1; iRow < 3; iRow++)
{
for (iCol = 1; iCol < 3; iCol++)
{
for (iItem = 1; iItem < 3; iItem++)
{
// test
Pm.Debug("iRow = " + iRow + ", iCol = " + iCol + ", iItem = " + iItem);
}
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.