Promotic

if...else - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Podmíněné provedení skupiny příkazů v závislosti na hodnotě výrazu.
Syntaxe:
if (podmínka) příkazy [else elsepříkazy];


nebo jednoduché podmíněné přiřazení hodnoty:
var variable = (podmínka) ? trueValue : falseValue;


nebo lze užít blokovou formu:
if (podmínka)
{
  [příkazy]
}
[else if (podmínka-n)
{
  [else ifpříkazy]]
}
[else
{
  [elsepříkazy]]
}


podmínka Číslo nebo textový řetězec vyhodnocený jako true nebo false. Pokud podmínka je Null, pak se vyhodnocuje jako false.
příkazy Jeden nebo více příkazů oddělené středníkem, které se provedou, pokud podmínka je true.
podmínka-n stejné jako podmínka
else ifpříkazy Jeden nebo více příkazů, které se provedou, pokud příslušná podmínka-n je true.
elsepříkazy Jeden nebo více příkazů, které se provedou, pokud žádná předchozí podmínka nebo podmínka-n není true.
Poznámka:
Lze užít jednořádkovou formu (1. syntaxe) pro krátké, jednoduché testy. Bloková forma (2. syntaxe) však poskytuje více flexibility a strukturovanosti než forma jednořádková a je obvykle čitelnější a snadněji se ladí.
Jednořádková forma umožňuje zadat více příkazů, ale jednotlivé příkazy musí být na jediné řádce, oddělené středníkem:
if (a>10) {a=1; b=5; c=0;}


Při provádění bloku (2. syntaxe) je testována podmínka.
Pokud podmínka je true, pak se provedou následující příkazy.
Pokud podmínka je false, pak jsou vyhodnoceny bloky else if (pokud jsou nějaké).
Pokud je nalezena podmínka true, pak jsou provedeny následující příslušné příkazy.
Pokud není žádná podmínka bloku else if vyhodnocena jako true (nebo není-li žádný blok else if), pak se provedou příkazy následující else.
Bloky else a else if jsou volitelné. Lze mít libovolné množství bloků else if, ale žádný se nesmí objevit po bloku Else. Příkazy if mohou být vnořené, tzn. obsažené v jiných příkazech if.

Lze použít také jednořádkovou formu pro podmíněné přiřazení hodnoty k jedné proměnné.
Pokud podmínka je vyhodnocena jako true, pak je přiřazena hodnota za otazníkem. V jiném případě je přiřazena hodnota za dvojtečkou.
var b = a > 10 ? 1 : 0;


V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz If...Then...Else.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var Temperature;
// .....
if (Temperature > 95)
{
// ...
}
else if (Temperature < 12)
{
// ...
}
else
{
// ...
}
© MICROSYS, spol. s r.o.