Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

if...else - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Podmíněné provedení skupiny příkazů v závislosti na hodnotě výrazu.
Syntaxe:
if (podmínka) příkazy [else elsepříkazy];
 
nebo jednoduché podmíněné přiřazení hodnoty:
var variable = (podmínka) ? trueValue : falseValue ;
 
nebo lze užít blokovou formu:
if (podmínka)
{
  [příkazy]
}
[else if (podmínka-n)
{
  [else ifpříkazy]]
}
[else
{
  [elsepříkazy]]
}
 
podmínka Číselný nebo řetězcový výraz vyhodnocený jako true nebo false. Je-li podmínka Null, vyhodnocuje se jako false.
příkazy Jeden nebo více příkazů oddělených středníky, které se provedou, je-li podmínka true.
podmínka-n stejné jako podmínka
else ifpříkazy Jeden nebo více příkazů, které se provedou, je-li příslušná podmínka-n true.
elsepříkazy Jeden nebo více příkazů, které se provedou, pokud žádná předchozí podmínka nebo podmínka-n není true
Poznámka:
Lze užít jednořádkovou formu (1. syntaxe) pro krátké, jednoduché testy. Bloková forma (2. syntaxe) však poskytuje více flexibility a strukturovanosti než forma jednořádková a je obvykle čitelnější a snadněji se ladí.

Jednořádková forma umožňuje zadat více příkazů, ale jednotlivé příkazy musí být na jediné řádce, oddělené středníky:

if (a>10) {a=1; b=5; c=0;}
 
Při provádění bloku (2. syntaxe) je testována podmínka. Je-li podmínka true, provedou se následující příkazy. Je-li podmínka false, pak jsou vyhodnoceny bloky else if (jsou-li nějaké). Je-li nalezena podmínka true, jsou provedeny následující příslušné příkazy. Není-li žádná podmínka bloku else if vyhodnocena jako true (nebo není-li žádný blok else if), provedou se příkazy následující else.

Bloky else a else if jsou volitelné. Lze mít libovolné množství bloků else if, ale žádný se nesmí objevit po bloku Else. Příkazy if mohou být vnořené, tzn. obsažené v jiných příkazech if.

 
Je možné použít také jednořádkovou formu pro podmíněné přiřazení hodnoty k jedné proměnné.

Jestliže podmínka je vyhodnocena jako true je přiřazena hodnota za otazníkem. V opačném případě je přiřazena hodnota za dvojtečkou

var b = a > 10 ? 1 : 0;
 
V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz If...Then...Else.
Příklad:
var Teplota;
...
if (Teplota>95)
{
  ...
}
else if (Teplota<12)
{
  ...
}
else
{
  ...
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice