Update cookies preferences
Promotic

while - příkaz jazyka JavaScript

Popis:
Opakuje blok příkazů, dokud podmínka je true.
Syntaxe:
while (podmínka)
{
  [příkazy]
}


podmínka Výraz, který je vyhodnocován před každým průchodem cyklem.
Pokud se podmínka vyhodnotí jako true, pak se provedou příkazy v cyklu.
Pokud se podmínka vyhodnotí jako false, pak provádění pokračuje s příkazem za cyklem.
příkazy Příkazy, které jsou provedeny opakovaně dokud podmínka je true.
Poznámka:
Příkaz break lze použít uvnitř cyklu a poskytuje alternativní způsob ukončení cyklu.

V jazyce VBScript pro podobný účel slouží příkaz Do...Loop.
Viz také:
Příklad:
Příkazy v cyklu 1 - 6
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i = 1;
while (i <= 6)
{
Pm.Debug("Kotel " + i);
i++;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.