Promotic

Debug - metoda objektu Pm

Popis:
Zápis textu do položky Debug INFO systému.
Syntaxe:
Empty Debug(Variant vValue, [Variant nAttr])
Parametry:
vValue(Variant) Hodnota, která má být zapsána (může být také 1-rozměrné pole)
nAttr[nepovinné] (Variant) Atributy jak vypsat text.
Výchozí hodnota je 0.
Může být součtem následujících hodnot:
1 - Budou vypisovány detailní informace o hodnotě vValue. Tyto informace závisí na datovém typu hodnoty:
- pole (Array) - budou vypsány i hodnoty všech položek pole
- mapa (objekt PmMap) - budou vypsány i hodnoty všech položek mapy v podobě JSON.
- objekt (Object) - budou vypsány všechny vlastnosti a metody objektu
- jiné typy - bude vypsán datový typ a hodnota
2 - Text bude vypsán do karty "Debug2". V jiném případě se vypisuje do karty "Debug1".
Poznámka:
Položka Debug je zobrazovač textů, 1 textový řetězec na 1 řádek. Metoda Pm.Debug do této položky přidá jeden řádek textu který je v parametru vValue.
Počet řádků neroste do nekonečna - při dosažení maximálního počtu se nejstarší řádky mažou. Maximální počet řádků lze nastavit v konfiguračním okně "Nastavení INFO systému".

Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Metoda má však při volání v událostech Web obrazu následující omezení:
- Nebere se v úvahu parametr nAttr
- Text se nezapíše do INFO systému na serveru ale uchová se na Web klientovi. Debug texty lze pro ladící účely prohlížet na klientovi:
- ve Web obrazu stisknout zárověň klávesy Shift+Ctrl+Alt+mezerník
- nebo ve Web prohlížeči v jeho konsoli (klávesou F12 se otevře okno "Vývojářské nástroje" a zde vybrat kartu Console)


Pokud v souboru Aplikace.ini v sekci [Log] se nastaví položka EnableDebug, pak se text zároveň zapíše do souboru Aplikace.log.
To má výhodu v tom, že lze výpisy zjistit i po vypnutí aplikace.

Obecnější způsob zápisu do INFO systému: viz metoda Pm.InfoLogReg a Pm.InfoLogAdd.
Příklad1:
Výpis textu do karty "Debug1":
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("Algoritmus se provádí v čase:" + Pm.CreatePmDateObject().Format("%d.%m.%Y %H:%M:%S.%T"));
Příklad2:
Výpis detailních informací o proměnné arr do karty "Debug2":
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.Array1("hello", 333, 3.14);
Pm.Debug(arr, 1 + 2);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- Debug
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.