Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Debug - metoda objektu Pm

Popis:
Vypsání textu do položky Debug_info INFO systému.
Syntaxe:
Debug(vValue As Variant, [nAttr As Variant])
Volání:
Pm.Debug sValue, nAttr
Parametry:
vValue(Variant) Hodnota, která má být zapsána (může být také 1-rozměrné pole)
nAttr[nepovinné] (Variant) Atributy jak vypsat text. Přednastavená hodnota je 0. Může být součtem následujících hodnot:
1 - Budou vypisovány detailní informace o hodnotě vValue. Tyto informace závisí na datovém typu hodnoty:
- pole (Array) - budou vypsány i hodnoty všech položek pole
- objekt (Object) - budou vypsány všechny vlastnosti a metody objektu
- jiné typy - bude vypsán datový typ a hodnota
2 - Text bude vypsán do záložky "Debug2". Jinak se vypisuje do záložky "Debug1".
Poznámka:
Položka Debug_info je zobrazovač textů, 1 text na 1 řádek. Metoda Debug do této položky přidá jeden řádek textu který je v parametru vValue. Počet řádků neroste do nekonečna - při dosažení maximálního počtu se nejstarší řádky mažou. Maximální počet řádků lze nastavit v záložce > Nastavení INFO systému.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. Metoda má však při volání v událostech Web obrazu následující omezení:
- Nebere se v úvahu parametr nAttr
- Text se nezapíše do INFO systému na serveru ale uchová se na Web klientovi. Debug texty lze pro ladící účely prohlížet na klientovi, pokud se ve Web obraze stisknou zárověň klávesy Shift-Ctrl-Alt-mezerník.
 
Pokud se v souboru "Aplikace.ini" v sekci [Log] nastaví položka EnableDebug, pak se text zároveň zapíše do textového souboru Aplikace.log. To má výhodu v tom, že lze výpisy zjistit i po vypnutí aplikace.
Příklad1:
Výpis textu do záložky "Debug1":
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("Algoritmus se provádí v čase:" + Pm.CreatePmDateObject().Format("%d.%m.%Y %H:%M:%S.%T"));
Příklad2:
Výpis detailních informací o proměnné arr do záložky "Debug2":
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1("hello", 333, 3.14);
Pm.Debug(arr, 1+2);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- Debug
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice