Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Debug - metoda objektu Pm

Popis:
Vypsání textu do položky Debug_info INFO systému.
Syntaxe:
Empty Debug(Variant vValue, [Variant nAttr])
Parametry:
vValue(Variant) Hodnota, která má být zapsána (může být také 1-rozměrné pole)
nAttr[nepovinné] (Variant) Atributy jak vypsat text. Přednastavená hodnota je 0. Může být součtem následujících hodnot:
1 - Budou vypisovány detailní informace o hodnotě vValue. Tyto informace závisí na datovém typu hodnoty:
- pole (Array) - budou vypsány i hodnoty všech položek pole
- mapa (PmMap) - budou vypsány i hodnoty všech položek mapy v podobě JSON.
- objekt (Object) - budou vypsány všechny vlastnosti a metody objektu
- jiné typy - bude vypsán datový typ a hodnota
2 - Text bude vypsán do karty "Debug2". V jiném případě se vypisuje do karty "Debug1".
Poznámka:
Položka Debug_info je zobrazovač textů, 1 text na 1 řádek. Metoda Pm.Debug do této položky přidá jeden řádek textu který je v parametru vValue.

Počet řádků neroste do nekonečna - při dosažení maximálního počtu se nejstarší řádky mažou. Maximální počet řádků lze nastavit v kartě " > Nastavení INFO systému".

 
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Metoda má však při volání v událostech Web obrazu následující omezení:
- Nebere se v úvahu parametr nAttr
- Text se nezapíše do INFO systému na serveru ale uchová se na Web klientovi. Debug texty lze pro ladící účely prohlížet na klientovi, pokud se ve Web obrazu stisknou zárověň klávesy Shift-Ctrl-Alt-mezerník.
 
Pokud se v souboru "Aplikace.ini" v sekci [Log] nastaví položka EnableDebug, pak se text zároveň zapíše do textového souboru Aplikace.log. To má výhodu v tom, že lze výpisy zjistit i po vypnutí aplikace.
 
Obecnější způsob zápisu do INFO systému: viz metoda Pm.InfoLogReg a Pm.InfoLogAdd.
Příklad1:
Výpis textu do karty "Debug1":
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("Algoritmus se provádí v čase:" + Pm.CreatePmDateObject().Format("%d.%m.%Y %H:%M:%S.%T"));
Příklad2:
Výpis detailních informací o proměnné arr do karty "Debug2":
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1("hello", 333, 3.14);
Pm.Debug(arr, 1 + 2);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- Debug
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice