Update cookies preferences
Promotic

InfoLogAdd - metoda objektu PmaComm

Popis:
Zápis textu do položky "/COMM/Ovladač/Log" v INFO systému.
Syntaxe:
Empty InfoLogAdd(Long nId, String sText)
Parametry:
nId(Long) Nastavit vždy na 0.
sText(String) Zapisovaný text do položky "/COMM/Ovladač/Log" v INFO systému.
Příklad:
Zápis textu v události PmaCommMsg.onEndOfTransfer:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Parent.InfoLogAdd(0, "Msg=" + pMe.Name + " Error=" + pEvent.Error);

Historie:
Pm9.00.28: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.