Update cookies preferences
Promotic

SetProtParam - metoda objektu PmaComm

Popis:
Nastaví hodnoty v některých konfigurátorech karty "PmaComm > Parametry".
Syntaxe:
Boolean SetProtParam(String sParam, Variant Value)
Parametry:
sParam(String) Název parametru.
"ProtType" - Hodnota je typu String.
Tento parametr lze použít u ovladače PmSNMP: Určuje verzi SNMP a další parametry této verze. Viz Změny parametrů protokolu SNMP.
Value(Variant) Hodnota parametru.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Viz také:
Příklad:
Změní parametry protokolu komunikačního ovladače PmSNMP:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oComm.SetProtParam("ProtType", "snmpVer:1;commRO:public;commRW:private;");   // Nastaví SNMP verze 1
oComm.SetProtParam("ProtType", "snmpVer:3;usrName:user1;psw:auth1;privKey:priv1;");   // Nastaví SNMP verze 3

Historie:
Pm8.03.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.