Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onDisconnect - událost objektu PmaComm

Popis:
Událost je vyvolána po zavření spojení.
Pro Ethernet TCP událost je vyvolána po zavření TCP spojení.
Pro Ethernet UDP událost není vyvolána nikdy (pro UDP se nenavazuje spojení)
Pro sériovou linku událost je vyvolána po zavření připojení například k portu "COM1".
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaComm objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.

Viz také:
- PmaComm.onConnect (událost)
- PmaComm.IsConnected (vlastnost)
- PmaComm.OpenPort (metoda)

Historie:
Pm7.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice