Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Parity - vlastnost objektu PmaComm

Popis:
Hodnota parity přenosu sériové linky.
Syntaxe:
Long Parity
Volání:
n = oComm.Parity
Hodnoty:
0 - NO (žádná parita)
1 - ODD (lichá parita)
2 - EVEN (sudá parita)
3 - MARK (značená parita)
4 - SPACE (mezerová parita)
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Parita" tohoto objektu.
 
Používání této vlastnosti je velmi nestandardní a je doporučeno pouze ve speciálních případech.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice