Promotic

Parity - właściwość obiektu PmaComm

Opis:
Wartość parzystości transmisji łącza szeregowego.
Składnia:
Long Parity
Wartości:
0 - NO (żadna parzystość)
1 - ODD (nieparzystość)
2 - EVEN (parzystość)
3 - MARK (mark parity)
4 - SPACE (space parity)
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Parzystość" tego obiektu.
 
Wykorzystanie tej właściwości jest bardzo niestandardowe i jest zalecane tylko w przypadkach specjalnych.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
var nParity = oComm.Parity;
© MICROSYS, spol. s r.o.